Zákazníci

Stojíte pred rozhodnutím opravy Vašej plochej strechy?
Pomôžeme Vám pri hľadaní vhodného riešenia. Vždy je viacero dostupných možností.

Nie ste presvedčený o kvalitne prevedenej práce na Vašej plochej streche?
Povieme Vám, ako má byť čo správne prevedené.
Pri novostavbe Vám odporučíme realizačnú firmu, ktorá má s našimi EPDM materiálmi dlhoročné skúsenosti.

Nie ste si istí, či je možné použiť iný kvalitnejší typ materiálu (ako je napr. EPDM) pretože nie je špecifikovaný v projekte? Nevyznáte sa v zadaní?
Radi Vám v tom poradíme a v prípade potreby odkumunikujeme zámenu materiálu s Vaším projektantom.

Odporučíme Vám potrebný počet a špecifikáciu vpustí pri mechanickom kotvení povlakovej krytiny Vám vyhotovíme kotevný plán so špecifikáciou potrebných kotviacich prvkov.

Udržíme Vás na aktuálnej technologickej úrovni (prípadné zmeny v realizácii, detailné riešenia podľa normy), workshopy s ukážkami spracovania a technológie.

Na to, aby sme dokázali zabezpečiť dlhodobú funkčnosť plochej strechy pri jej sanácii pomocou naších EPDM membrán je potrebné vykonať obhliadku strechy.
Pri nej skontrolujeme rozmery, skladbu, spôsob kotvenia, stav jednotlivých vrstiev strešnej skladby, prezrieme detaily a na základe zisteného Vám vyhotovíme viac možností riešenia sanácie Vašej plochej strechy.

Rozhodli ste sa pre naše EPDM riešenie ale máte obavu o kvalitu vykonaných prác?
Prípadne sa Váš názor líši s názorom realizátora?
Ponúkame Vám dozor s cieľom zabezpečiť inštaláciu membrány v zmysle predpisov výrobcu a to intenzívnou a vecou diskusiou s realizátorom.

Dôsledné plánovanie a intenzívna komunikácia vo fáze prípravy nám umožnia minimalizovať percento reklamácií na minimum.
Napriek tomu sa môže stať, že je nutné uplatniť reklamáciu.
Za týmto účelom obdrží investor od nás záručný list pre jeho stavebné dielo na ktorom je presne špecifikovaný čas trvania záruky.