Služby

 
Tématika plochých striech prináša so sebou rozličné otázky, často pomerne zložité. Nielen pre laika je dosť náročné dokázať sa v tomto priestore zorientovať. Radi Vám ponúkneme naše vedomosti a skúsenosti, viaceré z naších služieb poskytujeme bezplatne ako súčasť servisu potrebného pre správny výber EPDM riešenia.