Architekti

Počiatkom všetkého úspešného je skvelá myšlienka!

V súčasnosti sa budovy koncipujú komplexne. Vízie a realizačné možnosti stoja na jednej strane, na druhej zas “umenie” v rozpore s “ekonomikou” investície.
Náš team Vás bude prevádzať na tejto ceste od prvotnej myšlienky až po konečnú realizáciu prostredníctvom našich produktov a nášho know-how. Bude Vás informovať o nových trendoch a zmenách v príslušných predpisoch a normách.

Vyhotovíme Vám výkaz výmer Vášho technického návrhu spolu s detailami a skladbami Vami navhrnutých riešení plochých striech.

Odporučíme Vám potrebný počet a špecifikáciu vpustí pri mechanickom kotvení povlakovej krytiny Vám vyhotovíme kotevný plán so špecifikáciou potrebných kotviacich prvkov.

Informujeme Vás o novinkách v brandži (zmeny v montážnych predpisoch ako aj v normách a vyhláškach).
Organizujeme pre Vás workshopy s možnosťou praktických ukážok riešenia rôznych zložitých detailov pomocou našich EPDM materiálov

Na to, aby sme dokázali zabezpečiť dlhodobú funkčnosť plochej strechy pri jej sanácii pomocou našich EPDM membrán je potrebné vykonať obhliadku strechy. Pri nej skontrolujeme rozmery, skladbu, spôsob kotvenia, stav jednotlivých vrstiev strešnej skladby, prezrieme detaily a na základe zisteného Vám vyhotovíme viac možností riešenia sanácie Vašej plochej strechy.

Radi Vás podporíme pri výkone dozoru na Vašich projektoch.
Naše početné kontakty na odborníkov z odboru (univerzity, znalci, skúsení realizátori) nám umožnia pomôcť Vám vyriešiť každý problémový detail na stavbe.
Priebežný dozor ako aj záverečná kolaudácia pokládky našich EPDM membrán zaručia, že systémy budú zrealizované a prevedené odborne a s minimalizovaným rizikom systémovej chyby. Tým sa nám spolu podarí eliminovať možné reklamácie.

Dôsledné plánovanie a intenzívna komunikácia vo fáze prípravy nám umožnia minimalizovať percento reklamácií na minimum.
Napriek tomu sa môže stať, že je nutné uplatniť reklamáciu.
Za týmto účelom obdrží investor od nás záručný list pre jeho stavebné dielo na ktorom je presne špecifikovaný čas trvania záruky.