Realizátori

  • Porovnanie nákladov EPDM riešenia s ostatnými systémami povlakových krytín
  • Odporučenie kombinácie hydroizolačných materiálov a izolačných materiálovna základe typu a funkcie strechy
  • Správna skladba pre konkrétny projekt
  • Výpočet odvodnenia plochej strechy
  • Kladačské plány pre pokládku tepelnej izolácie
  • Obhliadky striech
  • Osobný kontakt a pomoc pri komunikácii s projektantmi a investorom

Kalkulácia materiálovej spotreby na základe projektovej dokumentácie a výkazu-výmeru s cieľom dosiahnuť najekonomickejšie riešenie

Odporučíme Vám potrebný počet a špecifikáciu vpustí pri mechanickom kotvení povlakovej krytiny Vám vyhotovíme kotevný plán so špecifikáciou potrebných kotviacich prvkov.

Naši technici s Vámi prejdú všetky fázy realizácie (pokládky) EPDM systému, tak aby dielo bolo vykonané odborne a v súlade s predpismi výrobcu.

Školenia prevádzame na samotných realizáciách ale aj v dielni priamo u realizátora.
Pravidelné školenia prevádzame u našich obchodných partnerov.

Na to, aby sme dokázali zabezpečiť dlhodobú funkčnosť plochej strechy pri jej sanácii pomocou našich EPDM membrán je potrebné vykonať obhliadku strechy.
Pri nej skontrolujeme rozmery, skladbu, spôsob kotvenia, stav jednotlivých vrstiev strešnej skladby, prezrieme detaily a na základe zisteného Vám vyhotovíme viac možností riešenia sanácie Vašej plochej strechy.

Rozhodli ste sa pre naše EPDM riešenie, ale máte obavu o kvalitu vykonaných prác?
Prípadne sa Váš názor líši s názorom realizátora?
Ponúkame Vám dozor s cieľom zabezpečiť inštaláciu membrány v zmysle predpisov výrobcu a to intenzívnou a vecou diskusiou s realizátorom.

Dôsledné plánovanie a intenzívna komunikácia vo fáze prípravy nám umožnia minimalizovať percento reklamácií na minimum.
Napriek tomu sa môže stať, že je nutné uplatniť reklamáciu.
Za týmto účelom obdrží investor od nás záručný list pre jeho stavebné dielo na ktorom je presne špecifikovaný čas trvania záruky.