EPDM membrána

EPDM je jednovrstvová membrána zo syntetického kaučuku vyrobená z etylén propylén dien monomeru zmiešaného so sadzou a ďaľšími prísadami. Jedná sa o elastomér t.j. trvalo elastický materiál, ktorý si svoje vlastnosti zachováva aj za extrémnych poveternostných podmienok.

 
 

Bez zmeny v receptúre

EPDM membrána sa s obľubou používa ako strešná izolácia(povlaková krytina) práve pre jej vynikajúce fyzikálne vlastnosti

EPDM izolácie sa využívajú už viac ako 60 rokov a to len s minimálnymi zmenami v ich zložení. Toto je znak ich stabilne vysokej kvality - založený na nemennej receptúre počas celého obdobia od ich nasadenia v stavebníctve .


Bez zmien počas životnosti

Tak ako sa nemení receptúra výroby týchto typov izolácií počas dlhej doby vývoja, tak si táto membrána zachováva svoje chemické zloženie počas svojej životnosť.

Práve tento fenomén ju vyčleňuje NAD všetky ostatné momentálne na trhu dostupné povlakové krytiny, pretože jej životnosť siaha vysoko za métu 50 rokov.

Prax to dokazuje

Toto tvrdenie je možné podložiť ako referenciami stavieb, ktoré boli zaizolované pred viac ako 60 rokmi týmto typom materiálu.

Výskumná pracovníčka

Štúdia životnosti EPDM

od nemeckého inštitútu SKZ

Ďalším možno ešte výraznejším dôkazom pre toto tvrdenie je štúdia nemeckého inštitútu SKZ, ktorá na základe meraní 39 vzoriek EPDM materiálov nainštalovaných na rôznych typoch stavieb v rôznych štádiách ich životností potvrdila výpočtom očakávanú životnosť toho typu povlakovej krytiny na dobu výrazne prevyšujúcu 50 rokov.

 

Neviditeľná sila vulkanizácie

Prostredníctvom vulkanizácie sa medzi molekulami syntetického kaučuku vytvorí uzavretá trojrozmerná štruktúra, ktorej tento materiál vďačí za svoju vysokú odolnosť a trvalú elasticitu.